iWant Apple Premium Reseller

zavřít okno

Dokumenty

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, nikomu je nepředáváme, ani neposkytujeme, není-li to vyžadováno zákonem nebo podstatou samotného nákupu na Smarty.cz. Uchováváme kontaktní údaje (jméno a příjmení zákazníka/název firmy a místo doručení zboží), údaje o nákupu a pouze po dobu uplatnění zákonné záruční lhůty, tj. po dobu dvou let.

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci anebo jednorázové objednávce. Vy jako náš zákazník si můžete osobní údaje kdykoliv změnit v sekci Přihlášení / Registrace nebo požádat o jejich změnu či úplný výmaz na základě písemné žádosti zaslané na e-mail: eshop@iwant.cz.

S poskytnutými osobními údaji nakládáme plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Smarty CZ a.s. je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00042890.

To nejlepší pro Apple

Zůstaňte s námi

Kontaktní údaje

841 400 841 226 201 606 724 800 800

Fakturační údaje

iWant Apple Premium Reseller
Smarty CZ a.s.
Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 17937
sídlo: Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1
IČ: 24228991, DIČ: CZ24228991

Copyright © 2014 Smarty.cz. Všechna práva vyhrazena.