iWant záruky

Prodloužená a Rozšířená záruka

Vážení zákazníci,

již se nemusíte obávat nečekaných výdajů spojených s náhodným poškozením Vašeho přístroje nebo s opravou po uplynutí zákonné záruky. Jednoduše jej můžete chránit naší Rozšířenou a Prodlouženou zárukou.

Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější otázky. V případě, že nenaleznete přesně to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat na prodejně, emailu nebo telefonních číslech uvedených zde.

Rámcovou zprostředkovatelskou smlouvu o poskytování dodatečných záruk a garancí poskytovaná společností Smarty Finance a.s., se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, IČ: 26253577 naleznete zde.

Kdo je to iWant a Smarty Finance?

Naše společnost a celý holding se zabývá maloobchodním, internetovým a velkoobchodním prodejem mobilních telefonů a IT již od roku 2000. Mobilům, tabletům a věcem okolo nich proto už za tu dobu velmi dobře rozumíme. Jsme ryze česká, finančně stabilní a rostoucí společnost.

Jaké jsou typy našich záruk?

Našim zákazníkům nabízíme tzv. Rozšířenou a Prodlouženou záruku. Rozšířená záruka pokrývá případy „nehody a náhody“, jako když telefon vypadne z kapsy a rozbije se mu display, spadne do vody nebo když je notebook polit kávou.

Oproti tomu Prodloužená záruka prodlužuje o další 1 až 2 roky záruku zákonnou, tedy tu, kterou standardně poskytuje výrobce daného zařízení. Ani jeden typ záruky však nekryje poškození jako oděrky, poškrábání či jiné poškození, které nebrání samotné funkčnosti zařízení. Takovým to ztrátám doporučujeme předcházet nejlépe výběrem vhodného příslušenství.

Může si záruku zakoupit i firma (IČO)?

Ano, záruku si může koupit kdokoliv – soukromá osoba i podnikatel i právnická osoba.

Lze zaplatit konkrétní částku na konkrétně dlouhé období? (třeba 1 rok, 2 roky, atd.)

Ano, při koupi záruky si zákazník může sám zvolit, jaký typ a na jak dlouhé období mu bude záruku/záruky nejvíce vyhovovat.

Jak se hradí cena takové záruky?

I zde si zákazník sám zvolí, zdali vybranou záruku/y uhradí celou jednorázově společně s nákupem zboží anebo si úhradu rozloží do měsíčních plateb/plateb (bez navýšení).

Jak se takové platby platí?

Platby se hradí bankovním převodem, nejlépe na základě trvalého převodního příkazu. Tím zákazník nemá starost, zda-li uhradil další platbu a zdali ji uhradil včas.

Pro úhradu plateb obdrží zákazník platební kalendář (elektronicky), kde jsou uvedeny všechny parametry plateb a to i vč. doporučených parametrů pro zadání trvalého příkazu. Navíc po každé úhradě platby je emailem zasíláno potvrzeni o úhradě, tj. o platnosti záruky na dalších 30 dní (měsíc).

Je možné zbývající platby dle platebního kalendáře doplatit najednou?

V případě, že již zákazník nechce dále platit formou plateb, ale rozhodne se zbylou hodnotu dle platebního kalendáře uhradit najednou, tak stačí pouze jednou platbou uhradit sumu všech zbývajících plateb, kterou najde na příslušném platebním kalendáři.

Lze změnit délku trvání v průběhu trvání záruky?

Období délky trvání záruky změnit nelze, proto raději doporučujeme našim zákazníkům záruky s delší dobou platnosti s možností rozložení do bezúročných měsíčních plateb, které tolik nezatíží jejich finanční rozpočet jako jednorázová platba nebo případná oprava rozbitého zařízení bez sjednané záruky.

Lze kombinovat jednotlivé záruky a varianty délky záruky?

Ano, u notebooků, počítačů, tabletů a mobilních telefonů je možno zakoupit najednou jak Prodlouženou, tak i Rozšířenou záruku. Volba kombinace typů, délek a formy úhrady je zcela nezávislá. Je tedy možno například zvolit Rozšířenou záruku na 1 rok a Prodlouženou na 2 roky, a první uhradit formou 12-ti měsíčních plateb a druhou jednorázově společně s nákupem zboží. U vybraných ostatních produktů je možné volit veškeré kombinace v rámci Rozšířené záruky.

Kdy ještě si můžu dokoupit záruku?

Rozšířenou záruku je možno si zakoupit pouze v den nákupu zboží, ke kterému se záruka vztahuje. Proto jednoznačně doporučujeme záruku vždy zakoupit ihned při koupi zboží a zvolit měsíční platby, které jsou bez závazku.

Prodlouženou záruku je možno si dokoupit do 1 roku od koupě zboží.

Co se stane, pokud zaplatím platbu pozdě?

Záruka zanikne ke dni, který předcházel dni splatnosti neuhrazené platby či splatnosti platby uhrazené pozdě.

Příklad: zboží a rozšířenou záruku si zakoupím 6.10.2017. Na místě je vždy uhrazena 1. Platba (je uvedena na daňovém dokladu), kterou tak uhradím záruku na jeden měsíc (30 dní) tj. do 5.11.2017. Pokud do 6.11.2017 není uhrazena další měsíční platba, tak k 5.11.2017 záruka zanikne.

Veškerá tato data jsou zřetelně vyznačena na platebním kalendáři. Pokud přijde platba po datu zániku záruky, je samozřejmě vrácena zákazníkovi bankovním převodem jako přeplatek na již zaniklé záruce. O veškerých takových změnách je zákazník průběžně a včas informován emailem.

Jsou platby závazné?

Zákazník se může sám rozhodnout, že již nebude hradit další platbu. Sám tedy rozhoduje, zdali chce mít své zařízení dále chráněné zárukou či nikoliv. Předčasné ukončení však znamená ztrátu možnosti čerpání výhod záruky a následného zpětného bonusu.

Je nějaký poplatek či sankce za předčasné ukončení plateb?

Ne, nic takového vůči našim zákazníkům neuplatňujeme, ale předčasné ukončení znamená ztrátu možnosti čerpání výhod záruky a následného zpětného bonusu.

Pokud předčasně ukončím platby záruky, lze je znovu obnovit? Například si připlatím pouze na období léta nebo zimy?

Tato varianta bohužel není možná. Jakmile jednou není uhrazena platba, příslušná záruka nenávratně zaniká a obnova již není možná. O zániku záruky je zákazník samozřejmě řádně informován emailem.

Je možné sjednat záruky na delší dobu než 2 roky?

Aktuálně nabízíme pouze záruky na nejvýše 2 roky.

Co se stane, pokud si po 1 roce budu chtít zaplatit další 1 rok?

Změnu typu záruky není možná, proto doporučujeme zvolit při nákupu rovnou dvouletou letou variantu.

Spoluúčast se počítá z nákladů na opravu nebo z kupní ceny?

První oprava je u nás vždy bez spoluúčasti. U dalších se spoluúčast uplatňuje buďto minimální hodnotou nebo procentem z ceny opravy.

Od kdy platí záruka, když hradím formou plateb?

Rozšířená záruka platí bez ohledu na formu zvolené úhrady vždy ode dne následujícího (tj. od půlnoci) po koupi zboží se zárukou.

Prodloužená záruka platí ode dne následujícího (tj. od půlnoci) po dni skončení zákonné záruční lhůty, která je zpravidla 24 měsíců. Zákonná záruka je vždy vyznačena na prodejním dokladu.

Zahrnuje záruka i krádež?

Ne, naše záruky krádež nezahrnují. Ze zákaznického průzkumu vyplynulo, že taková záruka není pro naše zákazníky příliš atraktivní, a to především s ohledem na náročný administrativní proces a velké množství výluk, které takové záruky či pojištění, které lze na trhu koupit, obsahuje.

Kolikrát mohu uplatnit škodu v průběhu trvání záruky?

Pro záruky na 12 měsíců je maximální počet událostí stanoven na dvě, u záruky na 24 měsíců maximálně na tři události. Maximální počty jsou shodné jak pro Rozšířenou, tak pro Prodlouženou záruku. Lhůta mezi uplatněním jednotlivých událostí je u Rozšířené záruky stanovena na minimálně 90 dnů.

Co když přijdu s další škodou dříve než po 90 dnech?

Takové události jsou bohužel zamítány. Předcházíme tím záměrnému a manipulativnímu chovaní některých rizikových zákazníku. Navíc na poškození jako oděrky a poškrábání se záruky nevztahuji. Vždy tj. nejen při zakoupení samotného zboží doporučujeme zakoupit vhodné příslušenství, které snižuje riziko vzniku takové škody.

V jakém případě se vyplácí časová cena?

Jelikož se nám poškozená zařízení daří rychle a kvalitně opravovat, není výplata časové ceny příliš častý případ. Samozřejmě, že pokud k takové situaci, kdy např. již daný model není v servisech podporován, vyplatíme zákazníkovi časovou cenu, a to formou slevy (elektronický slevový kupón s platností až 60 dní) na další nákup u nás. Slevový kupón je uplatnitelný jak na prodejnách, tak i na e-shopu. Zboží, za které byla vyplacena časová cena si ponecháváme a předáváme k ekologické likvidaci.

V případě události dochází k opravě nebo k výměně za jiný kus?

Obě varianty reálně nastávají a rozhoduje o nich autorizovaný servis pro danou značku. Zpravidla je výchozí varianta oprava a výměna vadného dílu. Je to zcela běžný postup a uplatňuje se jak u záručních, tak i mimozáručních oprav. Všechny opravy provádíme výhradně u autorizovaných servisů pro konkrétní značku v ČR. Současně máme ev. možnost vyměnit poškozené zboží za stejné nepoškozené, pokud jej na rozdíl od servisu máme v danou chvíli skladem.

Platí záruka i na vyměněný kus?

Ano, platí. Pokud je provedena oprava formou výměny za jiný kus, záruka ve stejných parametrech automaticky přechází na nový kus (tj. nové výrobní či sériové číslo).

Jaké jsou výluky ze záruk?

Moc výluk není stanoveno, resp. uplatňováno, ale asi nejpřísněji jsou posuzovány záměrné a účelově způsobené škody, jako jsou škody způsobené v poslední den platnosti záruky či zcela stejné opakující se události.

Vztahuje se záruka i na příslušenství?

Ne, bez rozdílu na to, zdali bylo příslušenství součástí prodejního balení anebo bylo zakoupeno zvlášť, jako např. ochranné krycí sklo, ochranný obal, různé polepy, nálepky či gravírování, atd., se záruky nevtahují.

Je možné při rozbití zboží jej vyměnit ihned na počkání na prodejně?

Na prodejně (ale i na centrále, pokud je zboží odesláno přepravcem) dojde k prvnímu posouzení vzniklé škody a sepsání protokolu o opravě. Následně událost posuzuje oddělení likvidací a samotný přístroj autorizovaný servis, do kterého přístroj následně odesíláme. Na prodejně máme samozřejmě pro zákazníky k dispozici i zápůjční zařízení, aby omezení z poškození jejich přístroje bylo minimální.

Jak dlouho trvá oprava?

Autorizované servisy dané značky pro ČR, které výhradně používáme a kam zboží zasíláme v zásadě denně, zpracují opravu zpravidla v řádu několika málo dní. Navíc, po tuto dobu je možno si na prodejně zapůjčit náhradní zařízení. Smluvně je stanoven závazek provést opravu do 60 dní a při překročení vyplatit zákazníkovi časovou cenu.

Kdo rozhoduje o tom, jak je zařízeni opraveno, vyměněno či vyplacena časová cena?

Ze smlouvy máme právo, ale i povinnost rozhodnout my. V našem primárním zájmu však je, aby se zákazník vrátil a vracel opakovaně pro další nákupy. Prioritní pro nás byl, je a bude prodej zboží, a proto máme při posuzování událostí maximálně pro-zákaznický přístup. Tomu jsme přizpůsobili i parametry našich záruk, které mají našim zákazníkům jejich zařízení opravdu chránit.

Jak mám nárokovat škodu a co k tomu potřebuji?

Škodu lze oznámit buď osobně na některé z našich prodejen anebo zaslat zboží poštou či přepravní službou s popisem závady a vzniku události k nám. Vše je maximálně jednoduché, neb k samotnému zaslání je třeba jen samotné zboží a uvedený popis. Vše ostatní si již dohledáme u nás v systému.

A je tam nějaká zvláštní podmínka pro uplatnění záruky?

Podmínek je málo. Stačí mít jen platnou záruku a uhrazenou její plnou cenu. V případě plateb to znamená, že při prvním uplatněním škody je nutné doplatit všechny budoucí platby v hodnotě dle platebního kalendáře. Po nahlášení události zákazník obdrží emailem výzvu k úhradě zbylých plateb a pohodlně např. bankovním převodem částku doplatku uhradí na náš účet. Mezitím je již zpravidla samotná oprava v běhu.

Vzor platebního kalendáře: zde

iPhone Nový Mac Nový iPad Nový Watch Nový Audio - Video Příslušenství Smart Selection+ Oblíbené Porovnávač
Servis Výkupyi online Záruky Splátkový prodej Semináře Prodejny Studenti Podnikatelé Kontakt Výdejní místa Doprava a expedice Možnosti platby Slovník

Kliknutím na tlačítko odebírat
souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Zeptejte
se nás

Mám dotaz