Uživatelský manuál pro chytré žárovky Twinkly

Twinkly jsou vánoční světýlka nové generace, která lze snadno ovládat pomocí vašeho smartphonu. Světýlka jsou vybavena nejmodernějšími technologiemi včetně nového výkonného čipu pro větší svítivost a výdrž. Twinkly jsou k dispozici ve více modelech, aby vyhověla všem dekoračním potřebám.

Vlastnosti chytrých světýlek Twinkly

Instalace světýlek

Twinkly Strings či Festoon Lights

Vyndejte světýlka Twinkly Strings, Twinkly Strings Special Edition nebo Twinkly Festoon Lights z obalu. Ozdobte jimi stromeček ze všech nebo pouze z jedné strany tak, aby byla rovnoměrně rozmístěna. Začínejte vždy odspodu směrem nahoru, zleva doprava. Řetěz doporučujeme umístit na co nejviditelnější část vánočního stromu, aby bylo dosaženo co nejlepšího efektu nasvícení.

Twinkly Icicle

Pokud aranžujete světelný závěs Twinkly Icicle, vyndejte řetěz z obalu a rozložte je na rovném povrchu. Začínejte zdobit vždy zleva doprava tak, aby byl adaptér na levé straně, a dbejte, aby byl řetěz připevněn za hlavní kabel a jednotlivé závěsy visely rovnoměrně dolů.

Připojte světýlka k přiloženému adaptéru a ten zapojte do elektrické sítě. Stiskněte tlačítko ovládání. Při opětovném stisknutí tlačítka dojde ke změně zvoleného efektu.

Barva LED indikátoru

 • Zelená bliká - světýlka jsou v módu párování, zatím nebylo nalezeno žádné zařízení
 • Zelená svítí - světýlka dokončila mód párování, nyní jsou připojena k zařízení
 • Modrá bliká - světýlka jsou v módu Wi-Fi, probíhá proces připojení
 • Modrá svítí - světýlka jsou připojena k Wi-Fi
 • Červená bliká - světýlka jsou v módu Wi-Fi, nelze se připojit k Wi-Fi
 • Červená svítí - chyba spuštění/připojení, resetujte světýlka
 • Bílá bliká - probíhá reset, vyčkejte
 • Světle modrá - světýlka jsou v módu nastavení, mají zapnutý modul Bluetooth
 • Žlutá svítí - aktualizace systému, vyčkejte

Spárování s mobilním telefonem

Pro ovládání efektů vaším telefonem si stáhněte zdarma aplikaci „Twinkly“. Ta je k dispozici v App Storu ZDE. Světýlka se párují pomocí sítě Wi-Fi, světýlka II. generace pak pomocí Wi-Fi i Bluetooth. V případě Twinkly I. generace otevřete ve svém telefonu nastavení sítí WiFi a připojte se k síti „Twinkly_xxxxxx“. Nyní můžete používat aplikaci pro nastavení efektů a barev světýlek.

Používání efektů

Aplikace nabízí osmnáct přednastavených stylů osvětlení, které lze libovolně kombinovat. Jednoduše mezi nimi přepínejte posouváním obrazovky, zvolený efekt potvrďte tlačítkem "Apply" vpravo dole. Vedle tohoto tlačítka se nachází tlačítko "Edit", díky němuž je možné v aplikaci nastavit intenzitu a rychlost svícení. Svou volbu jednoduše potvrdíte stisknutím tlačítka "Apply".

Mimo jiné je možné vytvořit také vlastní světelné efekty.

Kalibrace světýlek

Pokud se vám nepodaří naaranžovat řetěz Twinkly na stromeček rovnoměrně, můžete provést kalibraci. Tato funkce pomocí fotoaparátu ve vašem telefonu přesně zaměří rozložení světýlek a přizpůsobí tak světelné efekty. V aplikaci Twinkly otevřete menu v levém horním rohu a klepněte na "Layout". Na displeji se objeví mřížka s modelem stromečku. Klepněte na "Map Lights" pod touto mřížkou. Namiřte telefon na stromeček ze vzdálenosti 1,5 - 2,5 metru a klepněte na "Start mapping". Během procesu kalibrace nehýbejte rukou a dbejte na to, aby mezi čočkou fotoaparátu a stromečkem nestála žádná překážka.

Propojování dvou a více řetězů

1. Nejprve každý řetěz zvlášť propojte s aplikací na svém smartphonu pomocí WiFi sítě "Twinkly_xxxxxx".

Zapojte zdroj řetězu do elektrické sítě. Propojte svůj smartphone s Wifi sítí nazvanou „Twinkly_xxxxxx“. Po spárování klikněte v záložce „Devices“ na (i) a poté na „network“ na posledním řádku, kde zvolte svou domácí WiFi síť a zadejte heslo. Nyní máte své chytré žárovky Twinkly spárované s vaší domácí WiFi sítí.

Výše zmínění postup zopakujte u všech dalších řetězů.

2. Vytvořte skupinu řetězů Twinkly.

Po přihlášení dvou nebo více řetězů přejděte opět do záložky „Devices“, kde uvidíte všechny spárované řetězy Twinkly. Klikněte na „Create group“, abyste tak vytvořili propojenou skupinu. Tuto skupinu si pojmenujte. V záložce „Type“ vyberte typ synchronizace. Pokud chcete jeden dlouhý řetěz, vyberte „Join devices“. Pokud chcete, aby více stromečků nebo oken svítilo synchronizovaně, vyberte „Sync“. Poté vyberte, které řetězy Twinkly budou ve skupině a klikněte na „ Choose Devices“.

Pokud vlastníte více zařízení Twinkly a chcete vytvořit více skupin, tento krok opakujte s dalšími zařízeními.

3. Vyberte skupinu a ovládejte ji.

Aby bylo možné ovládat celou skupinu, stačí ji zaškrnout v záložce „Devices“.

Řešení problémů

Světýlka nesvítí.

Zkontrolujte, zda jsou světýlka správně připojena do adaptéru a ten je správně připojen do elektrické sítě. Zkontrolujte, zda na ovladači svítí zelená provozní kontrolka. Stiskněte několikrát za sebou ovládací tlačítko. Pokud světýlka stále nesvítí, odpojte je ze zdroje napájení, počkejte 30 sekund a poté je opět připojte.

Světýlka svítí, ale telefon nemůže najít WiFi "Twinkly_xxxxxx".

Odpojte zdroj napájení, počkejte 30 sekund a opět jej připojte. Pokud tento postup nefunguje, světýlka znovu odpojte od zdroje napájení a stiskněte a držte ovládací tlačítko. Během držení tohoto tlačítka světýlka připojte ke zdroji napájení a vyčkejte, dokud se všechna nerozsvítí červeně. Provedli jste tak reset zařízení.

Světýlka svítí, ale jsou uzamčená.

Stiskněte několikrát za sebou ovládací tlačítko. Pokud tento postup nepomůže, odpojte světýlka od zdroje napájení, počkejte 30 sekund a poté je opět připojte.

WiFi připojení je v pořádku, ale světýlka nereagují na příkazy.

Otevřete aplikaci Twinkly a v levém horním rohu klepněte na menu. V menu zvolte možnost "Devices" a poté klepněte na symbol šipek v pravém horním rohu obrazovky. Pokud tento postup nepomůže, ukončete aplikaci Twinkly a poté ji znovu spusťte. Pokud tento postup nepomůže, vymažte aplikaci Twinkly ze svého telefonu a poté si nainstalujte nejnovější verzi. Pokud tento postup nepomůže, resetujte světýlka dle pokynů výše.

Bezpečnostní upozornění

Dekorativní osvětlení Twinkly není vhodné jako náhrada standardního domácí osvětlení. Používejte jej výhradně pro účely určené výrobcem.

Toto je produkt třídy A a v domácím prostředí může způsobovat rádiové interference. Nezapojujte světýlka do elektrické sítě, dokud jsou stále v balení. Nepřipojujte ke světýlkům a jejich částem žádný další produkt od jiného výrobce. LED ŽÁROVKY JSOU NEVYMĚNITELNÉ. Napájecí kabel nemůže být vyměněn a je neopravitelný. Pokud je kabel poškozen, nepokračujte v montáži.

POZOR: Nebezpečí uškrcení či spolknutí malých částí. Produkt držte mimo dosah dětí.

Technické specifikace

 • Elektrický zdroj: 100-240V, 0.5A, 50/60Hz 24W.
 • Zařízení je vybaveno stupněm odolnosti IP44.
 • Napětí kabelu 24V DC.
 • Světelný tok v jedné LED žárovce: červená 750mcd, zelená 1700mcd, modrá 750mcd.
 • Třída ochrany: II – dvojitá izolace.